Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
வீதி அபிவிருத்தி வீமைப்பு, நீர் வழங்கல், நுகரவொர் விவகார, கூட்டுறவு மற்றும் உணவு வழங்கல் மற்றும் விணியோக அமைச்சு
முகப்பு தொடர்புகளுக்கு
வீதி அபிவிருத்தித் திணைக்களம் - ஊவா மாகாணம்
Position
2ம் மாடி, ஆர். எச். குணவர்தன வீதி,
பதுளை.
Zip Code
இலங்கை.
தொலைபேசி 0094-55-2224783
தொலைநகல் 0094-55-2224783
மின்னஞ்சல் prddup@gmail.com
இணையதள
   
x
பாடம்
தொடர்பு பெயர்
தொலைபேசி
மின்னஞ்சல்
  Verifiaction
பாதுகாப்பு குறுயீடு   

பிரிவு அழைக்கப்பட வேண்டியவர் தொலைபேசி இல.
திட்டமிடல் பிரிவு பிரதம பொறியியலாளர் (திட்டமிடல்) 0094-55-2224781
திட்டமிடல் பிரிவு பிரதம பொறியியலாளர் (மொனறாகல மாவட்டம்) 0094-55-2224781
அபிவிருத்திப் பிரிவு பிரதம பொறியியலாளர் (பதுளை மாவட்டம்) 0094-55-2229626
அபிவிருத்திப் பிரிவு பிரதான உதவி முகாமையாளர் 0094-55-2229626
கணக்குப் பிரிவு கணக்காளர் 0094-55-2225570
நிருவாகப் பிரிவு நிருவாக உத்தியோகத்தர் 0094-55-2225012

 

பொறியியலாளர் பிரிவு (மாவட்டம்) முகவரி தொலைபேசி இல.
பதுளை பதுளை மாகாண பொறியியலாளர் (வீதிகள்), மாகாண பொறியியலாளர் அலுவலகம், பதுளை. 0094-55-2223234
வெலிமட வெலிமட மாகாண பொறியியலாளர் (வீதிகள்), மாகாண பொறியியலாளர் அலுவலகம், வெலிமட. 0094-57-2223234
மஹியங்கன மஹியங்கன மாகாண பொறியியலாளர் (வீதிகள்)மாகாண பொறியியலாளர் அலுவலகம், மஹியங்கன. 0094-55-2257083
மொனறாகல மொனறாகல மாகாண பொறியியலாளர் (வீதிகள்)மாகாண பொறியியலாளர் அலுவலகம், மொனறாகல. 0094-55-2276369
வெல்லவாய வெல்லவாய மாகாண பொறியியலாளர் (வீதிகள்)மாகாண பொறியியலாளர் அலுவலகம், வெல்லவாய. 0094-55-2274422
தியதலாவ தியதலாவ மாகாண பொறியியலாளர் (வீதிகள்)மாகாண பொறியியலாளர் அலுவலகம், தியதலாவ. 0094-55-222323
செப்டம்பர் 2020
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3